Alt om ChatGPT-lagring av Data og Mekanismene for Dette

Bots som Bing Chat og ChatGPT som sparer deg for tid, er gull verdt. De har evnen til å utvikle kode, kondensere lang kommunikasjon og identifisere trender i store datasett. Du kan imidlertid være bekymret for personvernet ditt, siden du får denne teknologien gratis. Kan du stole på ChatGPT, og beskytter den dataene dine? I dette innlegget går vi nærmere inn på hvordan ChatGPT lagrer data og behandler din private informasjon. Neste avsnitt beskriver hvordan ChatGPT-lagring av Data.

Kort oversikt

OpenAI ChatGPT lagrer faktisk treningsdataene den har fått, siden det er en dyplæringsprosedyre som har blitt trent på et stort tekstkorpus. Dataene oppbevares på en måte som gjør at de bare kan brukes til å generere tekstsvar, så de er ikke tilgjengelige eller brukes til noe annet.

ChatGPTs mekanisme for lagring av data

Denne delen forklarer hvordan ChatGPT faktisk lagrer data. La oss utforske det sammen.

ChatGPTs design: Transformatorarkitekturen

Vaswani et al.s artikkel “Attention is All You Need” fra 2017 danner grunnlaget for Transformer-arkitekturen som ChatGPT er bygget rundt. Transformer-arkitekturen for nevrale nettverk ble utviklet for å håndtere sekvensiell input, som tekst.

Opplæring av store mengder tekstdata

ChatGPT-modellen trenes opp ved hjelp av et stort tekstkorpus, inkludert publiserte verk og nettinnhold. Modellen trenes opp ved å eksponere den for en stor mengde eksempler på tekstinput og tilhørende output, og deretter justere parametrene til den på en pålitelig måte kan levere output som stemmer overens med de forutsagte. Veiledet læring brukes til å lære modellen å lage prediksjoner ved å eksponere den for datasett som inneholder både input og forventede resultater.

Lagring av data som brukes til opplæring i språkmodellform

ChatGPT lærer på data som er lagret i en språkmodell, et statistisk rammeverk som estimerer sannsynligheten for en bestemt ordsekvens. For å lage tekst brukes språkmodellen til å forutsi det neste ordet i en rekkefølge avhengig av ordene som kom før dem.

ChatGPT-lagring av Data
Credits @www.taskus.com

Etter at modellen er trent, kan den brukes på en rekke ulike måter for å skape tekst. Den kan programmeres til å svare på spørsmål, fullføre setninger eller lage helt nye tekster som svar på bestemte instruksjoner.

Hvordan genereres tekst?

Når modellen får en ordsekvens, konsulterer den sin egen interne beskrivelse av språkmodellen for å lage en prediksjon om det neste ordet i serien, og genererer dermed tekst. For å oversette disse sannsynlighetene til meningsfulle ordresultater, bruker modellen en metode som kalles Softmax-aktivering. Modellens resultat kan endres ved å legge til ytterligere begrensninger, for eksempel en begrensning i lengde eller et foretrukket sluttord. Les mer om Unprocessable Entity Error i ChatGPT i artiklene vi nylig har dekket for deg. Hvis du i tillegg opplever problemer som at chatgpt slutter å svare, finnes det mange løsninger for å løse dette problemet, som du kan lese om i artiklene vi nylig har skrevet om

Protokollene den følger

Følgende protokoller følges av ChatGPT når det gjelder lagring av data og personvern;

Kryptering av data

All informasjon som sendes mellom deg og ChatGPT er kryptert ved hjelp av industristandardprotokoller. Dine private diskusjoner vil være tryggere som et resultat av dette.

Forkledd informasjon

Selv om ChatGPT ikke lagrer brukerinformasjon i lengre perioder, kan OpenAI likevel samle inn og bruke aggregerte data til studier. Målet er å bruke anonymiserte, aggregerte data for å forbedre modellens ytelse. Det tas imidlertid forholdsregler for å sikre at ingen identifiserende opplysninger blir liggende igjen.

Personalisering og konfidensialitet

I visse implementeringer av ChatGPT kan enkeltpersoner eller organisasjoner endre modellens handlinger slik at de passer bedre til deres egne formål. Å gi instanser eller instruksjoner er en form for tilpasning i dette scenariet, men det fører ikke nødvendigvis til datalagring. Detaljer om datahåndtering bestemmes av mediet eller tjenesten du bruker ChatGPT via.

MERK!

Det er viktig å huske på at ChatGPT bare kan lagre informasjonen som den ble lært opp på, og ikke kan produsere nye data. Selv om modellen kan læres opp én gang og deretter brukes til å generere resultater på forespørsel, kan den ikke lagre eller huske resultatene den tidligere har generert.

Konklusjon – ChatGPT-lagring av Data.

Alt i alt er ChatGPT en effektiv språkmodell som bruker Transformer-rammeverket og gjennomgår opplæring på et stort korpus av tekstdata. Den husker opplæringsdataene, men kan ikke beholde eller gjenkalle egne data eller tidligere resultater.