Måter å Unngå Ubehandlede Enhetsfeil i ChatGPT på

Når du arbeider med ChatGPT, kan du ha støtt på feilen “Ubehandlede enhetsfeil”. Denne feilen oppstår når du forsøker å sende ChatGPT en instruksjon som av ulike årsaker ikke kan behandles. Vi har til hensikt å undersøke årsakene til denne feilen og mulige løsninger i dette innlegget. I denne artikkelen skal vi snakke om hvordan du Unngå feil med ubehandlede enheter. Følg med!

Unprocessable Entity Error – En oversikt

En HTTP-feilkode, Unprocessable Entity Error, viser at serveren ikke klarte å håndtere klientens forespørsel. Serveren gjenkjenner forespørselen, men klarer ikke å håndtere den, i henhold til 422-responskoden som ofte vises sammen med denne feilen. Et “Unprocessable Entity”-problem oppstår ofte i en chatbot eller et API-system som ChatGPT når inndataene som gis til algoritmen, ikke har en struktur eller et format som programvaren kan forstå eller behandle.

Årsaker til feilen “Unprocessable Entity” i ChatGPT

Det finnes en rekke årsaker til at feilen Unprocessable Entity Error oppstår.

 1. Falske eller ugyldige data

Ugyldige data er en av de vanligste årsakene til Unprocessable Entity Error. Denne feilen oppstår når du forsøker å oppgi informasjon som ikke oppfyller ChatGPTs definerte standarder for validering.

 1. Fravær av inndata

Hvis nødvendige inndata ikke er inkludert i forespørselen din, kan feilen Unprocessable Entity Error også vises. I noen tilfeller kan ChatGPT ikke fullføre forespørselen fordi det mangler relevante data.

Credits @sitechecker.pro
 1. Feil inndataformat for data

Datainput til ChatGPT må følge visse formater. Serveren kan ikke håndtere data som sendes i feil format, noe som fører til Unprocessable Entity Error.

 1. Hastighetsbegrensninger

Flere API-er, spesielt de som gir brukerne tilgang til ChatGPT, kan ha hastighetsbegrensninger for å hindre misbruk. En Unprocessable Entity-feil kan returneres hvis du går over disse begrensningene.

 1. Manglende verifisering

ChatGPT vil gi deg feilen Unprocessable Entity Error hvis du forsøker å besøke en ressurs som krever autentisering, men ikke oppgir riktig legitimasjon.

 1. Uoverensstemmende informasjonsformat

Denne feilen kan oppstå hvis inndataformatene avviker fra de tiltenkte datatypene, for eksempel hvis du oppgir en streng mens systemet krever et heltall.

7. Grensen for antall tegn i svaret kan ha blitt overskredet

Selv om modellen automatisk trimmer lange utdata, kan det forekomme at lengden på et svar overskrider tegngrensen, og i så fall vises en feilmelding. Denne tegngrensen varierer normalt fra 500 til 4000. Feilmeldingen “Unprocessable Entity” vises hvis inndatameldingen eller det produserte svaret overskrider denne grensen.

Løsninger for å unngå feilen Unprocessable Entity Error

For å løse Unprocessable Entity Error er det nødvendig å finne og rette opp årsaken. Du kan redusere risikoen for å støte på Unprocessable Entity-problemer i ChatGPT eller tilsvarende systemer ved å følge visse anbefalte fremgangsmåter, ta hensyn til validering av inndata og være oppmerksom på dataformatet.

Du kan følge disse prosedyrene for å løse problemet:

 1. Bekreft inndata

Bekreft at all informasjon som er lagt inn, er nøyaktig, gyldig og i samsvar med ChatGPTs valideringsstandarder. Kontroller at forespørselen inneholder all nødvendig informasjon om bidraget.

 1. Bekreft legitimasjonen for verifisering

Kontroller at du har oppgitt riktig informasjon for å få tilgang til den nødvendige ressursen hvis problemet skyldes et mislykket autentiseringsforsøk.

 1. Snakk med ChatGPTs kundestøtte

Hvis problemet fortsatt oppstår etter at du har bekreftet påloggingsinformasjonen og inndataene dine, kan du få hjelp fra ChatGPT-støtte.

 1. Bruk riktig koding

For å unngå problemer med dataoverføring og -behandling må du sørge for å kode eventuelle spesialtegn i inndataene riktig.

 1. Overhold størrelsesbegrensninger

Forsikre deg om at eventuelle dimensjons- eller lengderestriksjoner som er pålagt av systemet, ikke overskrides av de innleverte dataene. Om nødvendig må du trimme eller komprimere dataene for å holde deg innenfor disse begrensningene.

 1. Omfattende testing

Test chatboten eller API-et grundig med en rekke inndata før du lanserer det i et live-miljø. Dette hjelper deg med å finne og rette opp eventuelle Unprocessable Entity-feil. Les mer om ChatGPT-feilkode 1020 i våre siste artikler.

 1. Få på plass feilrapportering

Implementer feilrapporteringssystemer som gir grundig informasjon om problemet, slik at det blir enklere å feilsøke og rette feil hvis systemet har Unprocessable Entity-feil. I vårt siste blogginnlegg har vi skrevet om hva du skal gjøre hvis ChatGPT slutter å svare. Ikke glem å sjekke dem ut.

Konklusjon

Selv om det er et vanlig problem, kan Unprocessable Entity-problemet være irriterende. I de fleste tilfeller skyldes feilen feilformaterte, manglende eller unøyaktige inndata eller et mislykket påloggingsforsøk. Du kan løse problemet og fortsette å bruke ChatGPT ved å følge instruksjonene ovenfor.

De vanligste spørsmålene

Feilen Unprocessable Entity: Hva er det?

Unprocessable Entity Error er en type HTTP-feilkode som viser at serveren ikke kunne håndtere klientens forespørsel.

Feilen Unprocessable Entity Error: Hva forårsaker den?

Unprocessable Entity Error kan oppstå av flere årsaker, for eksempel feilaktig inndatainformasjon, utilstrekkelige inndata, inndata i feil format eller et mislykket autentiseringsforsøk.

Feilen Unprocessable Entity Error: Hvordan kan jeg rette opp feilen?

Du må finne årsaken til Unprocessable Entity Error og ta tak i den for å løse problemet. Hvis problemet fortsatt oppstår, sjekk inndataene og autentiseringsinformasjonen og ta kontakt med ChatGPT-støtte.

Er ChatGPT utsatt for Unprocessable Entity Error?

Ja, ChatGPT støter ofte på Unprocessable Entity Error.

Kan jeg unngå å få Unprocessable Entity Error?

Ved å sørge for at inndataene dine er nøyaktige, fullstendige og i riktig format, og at autentiseringsinformasjonen din er legitim, kan du unngå å motta feilen Unprocessable Entity Error.