Alt du trenger å vite om ChatGPT-tegnbegrensning

Det er et spørsmål om stor forvirring hvis ChatGPT har en tegngrense. Derfor skal vi i denne artikkelen dekke alt du vil se om ChatGPT-tegnbegrensning. Hold deg oppdatert!

En oversikt

Brukere av ChatGPT har rapportert å treffe en grense på 4,096 tegn; chatbotens skapere har imidlertid ennå ikke avslørt det nøyaktige antallet. Det tilsvarer rundt 500 ord. Du kan be chatboten om å fortsette å gi sitt første svar selv om du overskrider denne grensen.

Merk!

Når ChatGPT stopper opp fordi du mener at informasjonen i svaret er utilstrekkelig og at du trenger mer informasjon om det samme emnet, trenger du bare å skrive “Fortsett” i neste spørsmål.

Å gjenkjenne ChatGPT

ChatGPT er en potent AI-modell (kunstig intelligens) for naturlig språkbehandling (NLP) som kan produsere tekst fra brukerinndata. ChatGPT kan produsere nyhetssaker, tekster og til og med fantasifulle tekster i en rekke sjangre og former.

ChatGPT tegnbegrensning
Credits @bbc.co.uk

Om ordbegrensning i ChatGPT

Teknisk sett har ChatGPT ingen fast ordgrense. ChatGPTs evne til å produsere tekst av nesten ubegrenset lengde begrenses kun av datakraften og minnet på datamaskinen som programmet kjører på. Mengden informasjon som ChatGPT kan produsere, spesielt i et faktisk scenario, har praktiske begrensninger.

Tiden det tar å lage lengre tekster, er en av de viktigste begrensningene. Selv om ChatGPT kan produsere tekst raskt, tar det lengre tid å produsere større tekstpassasjer. Det er også mer utfordrende å lage tekst på avansert maskinvare, siden lengre tekster krever mer CPU-ressurser.

Standarden på teksten som produseres, er en annen praktisk begrensning. Selv om ChatGPT kan gi rasjonelle og innsiktsfulle svar på en rekke innspill, kan kvaliteten på den produserte teksten bli dårligere etter hvert som den blir lengre. Dette gjelder spesielt for mer kompliserte sjangre som kreativ skriving, der det kan være vanskelig å opprettholde sammenheng og konsistens i en lengre tekst. Les mer om hvordan du øker tegngrensen i ChatGPT i artiklene vi nylig har skrevet om. I tillegg kan du lese en komplett guide om ChatGPT DSL-regelen i våre nyeste artikler.

Effektiv bruk av ChatGPT

Selv om det ikke er noen fast ordbegrensning for ChatGPT, er det viktig å bruke verktøyet riktig for å få best mulig resultat. Følgende råd vil hjelpe deg med å bruke ChatGPT effektivt:

  • Vær grundig med forslagene dine.
  • Resultatet fra ChatGPT blir bedre hvis du er mer presis og detaljert.
  • Vær utholdende

Lengre tekster kan ta litt tid å generere, spesielt på mindre kraftige systemer. Gi ChatGPT muligheten til å produsere tekst av høyeste kvalitet ved å være tålmodig.

Bruk egnet maskinvare

Kontroller at du bruker maskinvare med tilstrekkelig prosessorkapasitet til å håndtere jobben hvis du skal lage lengre tekstbiter.

Revider og les på nytt

Selv om ChatGPT kan produsere innhold som er sammenhengende og meningsfylt, er det viktig å korrekturlese og endre det ferdige produktet for å sikre at det holder høy kvalitet og oppfyller dine krav.

Måten å omgå eller omgå ChatGPTs tegnbegrensning på

Essayskisser kan lages ved hjelp av ChatGPT

Ikke bekymre deg hvis du overskrider ChatGPTs tegnbegrensning; du kan komme deg rundt det ved å bruke riktig spørsmål og påfølgende henvendelser. Følgende råd kan brukes når du trenger et lengre svar:

Følg opp et svar som ikke var tilstrekkelig

Skriv “Fortsett” som ledetekst hvis ChatGPT plutselig slutter å produsere tekst på grunn av tegnbegrensningen. I tillegg kan du definere den siste frasen og be chatboten om å fortsette der den stoppet.

Skriv en utvidet ledetekst: Hvis ChatGPT ikke skapte nok tekst og gikk tom for tegn, må du endre ledeteksten. Skriv en oppgave på 500 ord om klimaendringer” kan være et eksempel. Du kan imidlertid ikke be ChatGPT om å skrive mer enn de tildelte tegnene.

Del opp oppgaven i håndterbare biter

Hvis du vil at ChatGPT skal produsere en lengre artikkel, fortelling eller kode. Da kan du be ChatGPT om å produsere dem én gang om gangen. Du kan for eksempel be om å få innledningen til emnet som en enkelt ledetekst, før du går videre til hver komponent frem til konklusjonen.

Be om en disposisjon

Husk at du kan be ChatGPT om å lage en disposisjon for deg hvis du har problemer med å gjøre det på egen hånd. Gi essayet eller fortellingen du har planlagt, en tittel og eventuell bakgrunnsinformasjon du trenger for å svare på det første spørsmålet. Be deretter chatboten om å skrive hver del for seg.

Forny innsatsen din

Klikk på alternativet Regenerate answer og gjør et nytt forsøk hvis ChatGPT stopper når tegngrensen er nådd. Dette problemet kan også oppstå hvis chatboten oppdager en forespørsel som strider mot OpenAIs retningslinjer for innhold.

Ved hjelp av en av de nevnte teknikkene kan du ofte bruke ChatGPT til å produsere essays og fortellinger som er lengre enn tegnbegrensningen skulle tilsi. Den nyeste GPT-4-versjonen fra OpenAI er også lansert, og den gir ChatGPT-svar som er både smartere og mer fantasifulle. Selv om den underliggende teknologien tillater lengre svar, vet vi ennå ikke hvordan dette vil påvirke ordbegrensningen i ChatGPT.

Konklusjon

Til tross for at ChatGPT ikke har noen begrensning på antall ord, er det praktiske begrensninger på hvor mye tekst den kan produsere effektivt. Selv om ChatGPT kan produsere tekst i alle størrelser, er det viktig å bruke verktøyet riktig for å garantere at innholdet er av høy kvalitet og oppfyller dine krav. Du kan bruke ChatGPT til å lage innhold av høy kvalitet som passer til dine spesifikke behov ved å følge rådene i denne artikkelen.