AI-språkmodellering: Hvordan fungerer ChatGPT?

Etter at Apple lanserte sin første iPhone i 2007, har ChatGPT, AI-språkmodellering raskt vokst til å bli en av de viktigste teknologiske nyvinningene. Med en milliard brukere i løpet av bare noen få uker har chatboten blitt den mest populære forbrukerappen som finnes. Men den er også en AI-variant i rask utvikling som kan virke skremmende og forvirrende.

For å svare på alle spørsmålene du måtte ha om ChatGPT, har vi laget denne ofte oppdaterte forklaringen. Hva er det egentlig godt for? Hva er akronymet for ChatGPT? Og går den snart over til den nye GPT-4-modellen? I det følgende gir vi utfyllende svar på alle disse spørsmålene. Og ChatGPT var slett ikke ivrige etter å svare på alle disse spørsmålene lenger. du lurer sikkert på hvordan Chatgpt får tilgang til informasjon fra, så her er alt om det.

Denne artikkelen vil fokusere mest på OpenAIs egenutviklede ChatGPT-modell, som ble lansert i november 2022.

ChatGPT, en AI-språkmodell, utløste en kamp om kunstig intelligens. Microsoft inkluderte en chatbot-lignende funksjon i Bing-motorene og Edge-nettstedet. Google Bard er en eksperimentell AI-tjeneste som svarer på dette fra Chrome.

Beskriv ChatGPT

AI-språkmodellering
AIcookbook

ChatGPT ble enormt populær, med en million abonnenter på få uker. Den grunnen var dens evne til å generere menneskelignende og ofte korrekte svar på mange spørsmål. Appens popularitet har også økt, selv om det har vært kontroversielt i skolesammenheng. Den kan nå også produsere essays, oppgaver og dikt.

Men flere av ChatGPTs ulemper har også blitt påpekt av tidlige brukere. Ifølge OpenAI kan svarene “av og til være unøyaktige, usanne eller misvisende”. Samuel Altman, administrerende direktør i OpenAI, erkjente også at den kunstig intelligente chatboten er “utrolig begrenset” og at “det er feil å stole på den for noe viktig akkurat nå” i den siste måneden av 2022.

Likevel nytes ChatGPT for tiden av mennesker over hele verden, og til tross for utgivelsen av en premium ChatGPT Plus-utgave, kan du fortsette å bruke den til frigjøring. ChatGPTs flerspråklige funksjoner har gjort den utrolig og berømt over hele verden.

Hvordan kan ChatGPT fungere?

ChatGPT ble utviklet med det ene målet å forutsi neste stavelse i en setning ved hjelp av mønstrene som er sett i terabyte med tekstinformasjon som brukes til å lære den.

Når du spør ChatGPT noe, maskinlæringen vurderer det. Deretter svarer den basert på detaljene og treningsdataene. Instruksjonen har lært ChatGPT hvordan setninger normalt utvikler seg etter gitt ord.

Vi foreslår at du setter av et par timer til å lese følgende artikkel fra Steven Wolfram (utvikleren av den berømte søkemotoren Wolfram Alpha), som går i dybden på denne metoden ved å se nærmere på “store lingvistiske modeller” som ChatGPT.

Det raske svaret? En blanding av nevrale nettverk, maskinlæring og store mengder generativ trening gjør ChatGPT i stand til å utvikle menneskelignende svar på tekstforespørsler. Kanskje det eneste den til slutt har lært seg å gjøre, er å skrive inn følgende setning i henhold til sin tid som klodens største glupske lesere.

Fordelene med ChatGPT

Sammenlignet med konvensjonelle AI-modeller for språk har ChatGPT en rekke fordeler. For det første er den ganske tilpasningsdyktig og kan brukes i en rekke NLP-oppgaver, blant annet til å oppsummere tekst, svare på spørsmål og oversette ord.

ChatGPT har den fordelen at den genererer menneskelignende svar. Dette gjør den flott for maskin-til-maskin kommunikasjon. Den er nyttig i kundeservice for å håndtere hyppige spørsmål og gi hjelp.

Takket være ChatGPTs sterke skalerbarhet kan modellen trenes opp på enda større datamengder, noe som øker nøyaktigheten. Algoritmen kan læres opp på flere språk for å gi stadig mer nøyaktige tolkninger, noe som gjør den til en ressurs for organisasjoner som har behov for å kommunisere med kunder på flere språk.

HVA KAN CHATGPT BRUKES TIL?

Mulighetene for ChatGPT er nesten ubegrensede, siden den ble trent på et så stort tekstvolum som spenner over et så bredt spekter av emner. Brukerne har imidlertid funnet en rekke svært nyttige måter å bruke AI-assistenten på i en tidlig fase.

Disse kan grovt sett deles inn i kodehjelp og språklige oppgaver.

Vi introduserte seks spennende måter å bruke ChatGPT. Du kan bruke den til å skrive brev, lage poesi, historier, eller bearbeide skjønnlitteratur. Likevel har ChatGPT begrensninger. Dette ble tydelig da det prøvde å skrive manus for en storfilm.

Til tross for dette har selvskribenter fortsatt å bruke teknologi. Kindle-butikken er for tiden i ferd med å oversvømmes av romaner skrevet av ChatGPT, takket være det store antallet guider om hvordan man skriver en roman ved hjelp av AI-teknologi på YouTube og internettfora.

Konklusjon

Til syvende og sist representerer ChatGPT et banebrytende rammeverk for AI-språk som har endret måten mennesker kommuniserer med datamaskiner på. Algoritmen som brukes, er bygget på enorme mengder ulike tekstdata og benytter seg av dybdelæringsmetoder for å få en grundig forståelse av det engelske språket.

ChatGPT er nyttig for kundeservice, oversettelse og lignende språklige oppgaver. Den gir menneskelignende svar på varierte spørsmål og signaler. Dens tilpasningsdyktighet, nøyaktighet og skalerbarhet vil ha stor innvirkning på AI og maskininteraksjon i fremtidige år.

Beskriv chatgpt

En chatbot med kunstig intelligens kalt ChatGPT ble først utviklet ved hjelp av en gruppe store språkmodeller (LLM) kalt GPT-3. Tilgjengeligheten av OpenAIs nyeste GPT-4-algoritmer har nettopp blitt avslørt.

Hva er en GPT-robot?

Forkortelsen “GPT” står for “Generative Pre-trained Transformer”. En GPT er en lingvistisk modell som kan produsere tekst som ligner menneskelig tale etter å ha blitt trent på et stort tekstkorpus. “Chat” i “ChatGPT” betyr at det er en chatbot.

Hvordan brukes generativ AI i ChatGPT?

Den innledende opplæringen gjør mesteparten av jobben for ChatBOTs kunstige intelligens (AI), men i tillegg må den kunne forstå spørsmål og generere svar ved hjelp av all informasjon. Det er dette som skjer i deduksjonstrinnet, som omfatter behandling av naturlige språk og dialogledelse.

Tar Chatgpt vare på data?

OpenAI hevder at ChatGPT ikke lagrer informasjon fra spesifikke samtaler for internt bruk. Innspillene dine analyseres for å produsere et svar, og når dialogen er avsluttet, lagrer ikke OpenAI dataene. Alle ChatGPT-interaksjonene dine er likevel søkbare og delbare, siden de lagres i brukerprofilen din.