Vil Blokkering Av Chatgpt Ha En Negativ Innvirkning?

Introduksjonen av ChatGPT har sjokkert akademiske miljøer over hele verden. Instruksjoner for hvordan ChatGPT kan brukes i undervisningssammenheng har i all hast blitt publisert av universitetene. Forskere har brukt internett til å diskutere en rekke regler for kunstig intelligens. Studenter har forsiktig syslet med tanken på å innlemme det i studiene, og kanskje vil de innrømme det. Blokkering Av Chatgpt i utdanningen: Kan det ha ugunstige konsekvenser? Utforsk påvirkningen av en slik avgjørelse.

Men i videregående skole ser det ut til at tanken om en forsiktig reaksjon på utviklingen av denne potente chatboten knapt har gjort inntrykk. Elever på videregående skoler rundt om i landet står nå overfor en stille overtakelse av forbudte AI-nettsteder i stedet for klare, veldefinerte standarder.

Det er uheldig. ChatGPT, så vel som kunstig intelligens (AI) mer generelt, har potensial til å revolusjonere og gjenoppfinne K-12-læring i en skala vi aldri har sett maken til, hvis lærerne er åpne om de teknologiske mulighetene og begrensningene – og samarbeider med dem om å skape nye standarder for læring. En annen funksjon i Chatgpt er transkribering av tale til tekst. Les mer.

ChatGPT: Potensialet for Transformasjon i K-12-læring

Den sofistikerte chatboten ChatGPT, utviklet av OpenAI, har fått mye oppmerksomhet i undervisningsmiljøet. Universiteter undersøker bruken av chatgpt i klasserommet, mens grunnskoler og videregående skoler blokkering den. Denne automatiske responsen er likevel ikke løsningen. ChatGPT har muligheten til å åpne opp og gjenoppfinne K-12-læring i en skala vi aldri har sett maken til, ved å diskutere fordeler og ulemper fritt med elevene og ved å etablere nye standarder for læring.

Forfatteren har testet ChatGPT i undervisningssammenheng og oppdaget at den kan fungere som en personlig instruktør for elevene og fremme deres evne til å tenke kritisk og skrive godt. Selv om teknologien ikke kan erstatte menneskelig kontakt, kan den gi skreddersydd støtte og veiledning uten at det koster så mye som privatundervisning. Dette er avgjørende i underprivilegerte nabolag og store offentlige skoleklasser der det kan være vanskelig for elevene å få individuell oppfølging.

Mens forfatteren hevder at ChatGPT kan brukes av engelsklærere til å hjelpe elevene med å lese til eksamen eller til å gi hver elev et essay som er det stikk motsatte av det de har levert inn, slik at de kan dissekere disse motstridende argumentene i et senere utkast, hevder noen kritikere at ChatGPT bare kommer til å forverre slappe akademiske rutiner. Hvis du vil vite mer om hvordan du bruker ChatGPT API, finner du en fullstendig veiledning på dette nettstedet.

For å forberede elevene på en fremtid full av alt fra sosialt akseptable restriksjoner til dype forfalskninger, anbefaler forfatteren også å bruke ChatGPT til å lære elevene om feilinformasjon ved å utvikle øvelser som krever at elevene må skille mellom plausible feil og det riktige svaret.

Forfatteren oppfordrer personer i autoritetsposisjoner til å blokkering Av Chatgpt i hele grunnskolen, ettersom det trengs mer dialog, veiledning og forståelse for å bruke dette effektive verktøyet riktig.

Hvorfor er chatgpt utilgjengelig?

Utvikleren av ChatGPT, OpenAI, oppdaget en feil i mars 2023 og reduserte dermed ChatGPT midlertidig. Flere ChatGPT-brukere la merke til at de så andre personers chattehistorikk i stedet for seg selv på dette tidspunktet. Mer bekymringsfullt var muligheten for at brukere av ChatGPT-Plus i tillegg kunne ha fått stjålet betalingsrelatert informasjon.

Du kan se at ChatGPT raskt genererer en overbevisende forskningsoppgave om borgerkrigen i USA. Skolemyndighetene i New York begynte å legge hindringer for denne skriveprogramvaren som kan lage troverdig tekst. Det største amerikanske skoledistriktet har forbudt tilgangen til ChatGPT på skolens nettverksenheter. Dette kan påvirke andre skoler, og lærerne må finne måter å forhindre juks.

Ifølge utviklerne av ChatGPT er de også i gang med å utvikle teknikker for å oppdage misbruk.

Utgjør chatgpt en risiko for phishing?

Oppsummering. Hacking er en spesielt utbredt IT-fare i USA, ifølge FBIs Cyber Crime Report 2021. Sett fra hackernes ståsted er ChatGPT en “game-changer” siden det gir hackere i alle verdenshjørner tilgang til nesten flytende engelsk for å støtte phishing-aktivitetene sine. I tillegg kan AI-en lures til å skrive farlig kode av ondsinnede personer.

Kan chatgpt forbedre undervisningen?

En avgangselev på videregående skole argumenterer for at ChatGPT kan forbedre undervisningen. Introduksjonen av ChatGPT har sjokkert akademiske miljøer over hele verden. Universiteter har i all hast gitt ut instruksjoner om hvordan ChatGPT kan brukes i undervisningssammenheng. Forskere har brukt sosiale medier til å diskutere en rekke regler for kunstig intelligens.

Er det trygt for lærere å bruke Chatgpt?

Selv om det ikke er noen sikkerhetsrisiko, bør lærere være oppmerksomme på at ChatGPT kan lære barn om ulike emner. Samtidig gir det personlig oppmerksomhet og raske svar på spørsmålene deres.

Hvordan kan jeg unngå at Chatgpt-kontoene mine blir blokkert?

Den enkleste metoden for å unngå at ChatGPT-kontoene dine blir deaktivert, er å følge standardene som er fastsatt av OpenAI.

For eksempel, unngå å bruke VPN for å få tilgang til ChatGPT. Bare opprett en gratis vurdering og unngå å bruke ChatGPT på en måte som kan sette andre mennesker i fare.

Er ChatGPT et verktøy for juks?

Skolen hevder at det generelt ikke er passende å bruke ChatGPT eller lignende automatiske skriveverktøy for universitetsoppgaver. Dette anses som juks og kan være skadelig for studentens fremtid. ChatGPT gir derimot et mer balansert svar på spørsmålet om kontroll.

Hvorfor vil The Guardian forby OpenAI, som står bak chatgpt?

Den britiske avisen The Guardian har begrenset OpenAI, et datterselskap av ChatGPT, på grunn av dets evne til å gjennomgå nettstedets innhold. “The Authors Association” er villig til å akseptere gjennomsiktig, sunn, og pålitelig kunstig intelligens som kan hjelpe ulike samfunnsgrupper.