Din programmeringsassistent ChatGPT

Et stort språkrammeverk er i bunn og grunn en datamaskin som genererer og forstår tekst. Modellen kan noen ganger produsere noe annet enn tekst, avhengig av hvordan den ble trent. En stor språkmal er ChatGPT. Når du spør den på riktig måte, kan den produsere datakode.I denne artikkelen lærer du hvordan du bruker ChatGPT som programmeringsassistent til å lage en app for deg. Du vil spesielt lære følgende

 • Slik kickstarter du programmeringsapplikasjonen din med ChatGPT
 • Tips for å gjøre ChatGPT til din foretrukne programmeringsassistent
 • Introduksjon til ChatGPT

ChatGPT tilbyr ingeniører et dynamisk og verbalt grensesnitt for databehandling. Som programmeringsassistent er Chatgpt en svært verdifull koder. Det gjør det enkelt å undersøke, gi assistanse og skrive kode siden det gjør det mulig for utviklere å kommunisere med maskinlæringsmodeller via vanlig språk. Nedenfor følger noen viktige programmeringsscenarier der ChatGPT utmerker seg:

Forskning og beskrivelse av koden

 programmeringsassistent ChatGPT
developers space

Medarbeidere kan bruke ChatGPT OpenAI til å studere kodebaser, inkludert dokumentasjon. På den måten kan de forstå uventede kodefragmenter, forstå konteksten ved å stille spørsmål og håndtere utfordrende prosjekter. Dette forbedrer forståelsen av gjeldende kode og gjør det lettere å legge til nye funksjoner eller korrigeringer. Forstå også de beste instruksjonene for SEO-rangering.

Forståelse av kode og oppretting av funksjonelle kodebiter

Av og til er det bedre å lage et mindre verktøy enn et stort program. En spørring som kan sammenlignes med den ovenfor kan brukes til å be ChatGPT om å lage en operasjon for deg, men du må velge utdataoppsettet, som kan være en metode eller en klasse.

Du kan til og med gå motsatt vei og gi ChatGPT en autorisasjonskode og be den oversette den til engelsk. Av og til er det nyttig, spesielt når du prøver å tolke andres kode. du lurer sikkert på hvordan Chatgpt får tilgang til informasjon fra, så her er alt om det.

Her er en detaljert forklaring på hva koden utfører:

Dimensjonen på matrisene (float k) pluss koblingen til en 2-dimensjonal matrise (float** a) som gjenspeiler den, er begge inndata for funksjonens verdi det.

 • Den introduserer følgende variabler: **b, en ubestemt matrise, pluss s, som angir fortegnet.
  Den avgjør om k er lik 1. I denne situasjonen produserer formelen den faktoren som bestemmer at det er det eneste elementet i matrisen i utgangspunktet som er 11 matriser.
 • Hvis k er større enn 1, fortsetter beregningen.
 • Lagringsplass for den kunstige matrisen b med dimensjonene kxk allokeres med jevne mellomrom.
 • Ret initialiseres til 0.
 • Deretter starter den en uendelig sløyfe som gjentatte ganger itererer over den første radens kolonner i matrise a.
 • Den endrer også verdiene n og m til 0 innenfor løkken.
 • Deretter går den inn i en intrikat løkke som gjentatte ganger løper over hver enkelt komponent i matrise a.
 • I hovedsak endres oppføringen i den syntetiske vektoren b på posisjonene m, n til 0 i den stablede løkken.
 • Det aktuelle elementet sjekkes for å se om det finnes i den opprinnelige raden (i!= 0) pluss i den aktuelle kolonnen (j!= c).

Informasjonen fra matrisen

 • A kopieres til erstatningsmatrisen b fra plassering m, n, hvis komponenten ikke finnes i den aller første raden eller i de aktuelle kolonnene.
 • Ved å bestemme hvor den påfølgende delen av b befinner seg, endres posisjonene til m og n.
  Etter den indre sløyfen brukes det-algoritmen gjentatte ganger med den forbigående vektoren b med dimensjon k – 1 for å bestemme undermatrisen b.
 • Undermatrisens egenverdi multipliseres med verdien av s (som består av fortegn).
 • For å endre symbolet for den påfølgende iterasjonen øker den symbolet s med -1.
 • Den øker den nåværende totale ret ved å legge til symbolets produkt, den aller første radens komponent (a[0][c]) og denne undermatrisens egenverdi.
 • I den neste kolonnen fortsetter løkken.
 • Etter neste sløyfe frigjøres lagringsplassen i mellommatrisen b som ble tildelt hver rad.
 • Lagringsplassen som er satt av til den midlertidige matrisen B, frigjøres.
 • Deretter returneres den bestemte determinantverdien ret.

Avslutningsvis gjør koden en Laplace-kontraksjon over den første kolonnen for å få matrisens mål. Alle delmatriser som opprettes ved å utelate den første linjen og den valgte kolonnen, oppbevares i en ubestemt matrise. Rekursjonen fortsetter helt til den støter på basisscenariet med 11 matriser.

Identifisere og løse problemer

Utviklere kan bruke ChatGPT som hjelp til feilsøking når de oppdager feil eller problemer i koden. Fagfolk kan få råd, detaljer eller alternativer ved å beskrive problemet, gi relevante kodeeksempler eller adressere feilen via ChatGPT. Siden ChatGPT kan forstå og analysere programvare, kan det gi nyttige råd for å løse programmeringsproblemer.

Syntaks- og kodekompletteringsassistanse

Ved å gi anbefalinger om automatisk utfylling og syntaktiske anbefalinger kan ChatGPT bidra til å utvikle programmeringen i sanntid. Ingeniører har mulighet til å forklare kodens mål, søke hjelp med visse språklige fraser eller se etter kodeeksempler. Dette øker effektiviteten, samtidig som det reduserer syntaksfeil og forbedrer kvaliteten på koden.

Kodegenerering for maler

Det kan ta litt tid å skrive malprogramvare for gjentagende operasjoner. Ved å produsere kodeutdrag i henhold til gitte spesifikasjoner kan ChatGPT eliminere behovet for fysisk installasjon. Utviklere kan få kodemaler som fungerer som en introduksjon til det de skal lage, ved å skissere de nødvendige funksjonene eller definere input-output-oppførsel.

API-er med naturlig språkinteraksjon

Medarbeiderne og API-ene kan kommunisere enklere takket være Chat GPT , som forvandler kompliserte API-operasjoner til diskusjoner på hverdagsspråk. Utviklere kan definere hvilke funksjoner de er ute etter, og ChatGPT vil lede dem til de riktige parametrene og API-ene, slik at de slipper å bruke tid og krefter på å lese omfattende API-manualer. Dette gjør det enklere å integrere andre tjenester og øker API-enes brukervennlighet.

Etikkrelaterte spørsmål

Selv om ChatGPT er et nyttig programmeringsverktøy, er det viktig å tenke på de moralske konsekvensene. En ansvarlig implementering av kunstig intelligens i databehandling krever at utviklerne er oppmerksomme på mulige skjevheter, sikkerhetsproblemer og andre utfordringer. Viktige faktorer å ta hensyn til er blant annet å overholde moralske prinsipper, beskytte konfidensialiteten til informasjon og unngå å stole for mye på AI-dommer uten tilstrekkelig begrunnelse.

Kan chatgpt produsere datakode?

Algoritmen kan noen ganger produsere noe annet enn tekst, avhengig av hvordan den er trent. ChatGPT er en stor språkmal. Hvis du ikke spør den på riktig måte, kan den produsere datakode. I denne artikkelen vil du lære hvordan du instruerer ChatGPT til å lage et program for deg.

Hva er hensikten med chatgpt?

Dette instrumentet har også muligheten til å undersøke og forbedre kode som du selv har opprettet, samt å knekke utilgjengelig kode som har blitt levert til deg av noen andre. Du kan bruke ChatGPT til å lage kommentarer og forklaringer til det du holder på med, samt til å transformere og omdanne kode fra ett språk til et annet.

Hvordan løser ChatGPT syntaksproblemer?

Du viste at ChatGPT kunne gi deg innsikt og løsninger på et problem når Python forstår årsaken til at noe gikk galt, men ikke kunne fortelle deg så mye om hva som gikk galt med ideer til en SyntaxError. ChatGPT kan imidlertid gå lenger enn som så, og hjelpe deg med feil i programkoden som Python ikke klarer å identifisere som feil.